Customer Service Strategy یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه توسعه و اجرای یک استراتژی خدمات مشتری موثر برای سازمان و تیم خود را به شما آموزش می دهد. Brad Cleveland در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تعریف استراتژی ارائه خدمات مشتری؛ شناسایی انتظارات مشتری؛ برنامه ریزی استراتژیک؛ سرمایه گذاری ر […]

دانلود دوره آموزشی Quality Standards in Customer Service

Quality Standards in Customer Service یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد استاندارد های کیفیتی در خدمات مشتریان خود و همچنین تکنیک های بهبود بازده و کسب رضایتمندی مشتریان را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Managing a Customer Contact Center

Managing a Customer Contact Center یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه مدیریت و گسترش یک مرکز ارتباط با مشتری در سازمان خود را برای کسب موفقیت های بیشتر به شما آموزش می دهد.