قوانین :

قبل از ارسال لینک از سالم بودن آن اطمینان حاصل فرمایید
فایل های تورنت باید seeder کافی داشته باشند
درخواست‌های دانلود نباید منوط به عضویت در سایت یا انجمن باشد.
درخواست‌های دانلود نباید مبهم و یا فقط در حد درج عنوان نرم‌افزار باشد.
درخواست‌های دانلودی که فاقد مخاطب عمومی تلقی شود فقط در صورتی که ماهیت آکادمیک و تخصصی داشته باشند، پذیرفته می‌شوند.
قبل از ارسال درخواست، وجود یا عدم وجود برنامه درخواستی را در سایت جستجو نمایید.
سفارش فیلمها و سریالها فقط در صورتی قابل ارائه میباشد که فیلم یا سریال مورد نظر بدون مشکلات اخلاقی باشد.