دانلود بازی Call of Duty Black Ops 3 برای PS4 با لینک مستقیم Call of Duty Black Ops 3 یک بازی تیراندازی اول شخص است که در سال 2015 توسط شرکت های Treyarch و Activision برای کنسول بازی پلی استیشن 4 (PS4) منتشر شده است. گیم پلی بازی، مشابه سری های قبلی Call of Duty می باشد. شما در نقش یک سرباز آمریکائی هستید که در کشور های مختلفی مانند کوبا، ویتنام، روسیه و دیگر کشور ها باید به دنبال خنثی کردن عملیات ارتش دشمن باشید. داستان این بازی در زمان جنگ سرد بین آمریکا و روسیه است؛ یعنی زمانی که این دو کشور قدرتمند برای اعمال سیاست های خود با هم به مشکل بر می خورند و به دشمن همدیگر تبدیل می شوند، اما برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم و استفاده از بمب هسته ای، رو در رو با هم نمیجنگند. آمریکا، برای کاهش قدرت روسیه، سربازان نظامی خود را به کشور هایی که احتمال حضور شوری در آن زیاد است می فرستد تا جلوی هرگونه عملیات آن ها را بگیرد. شما در این بازی، باید به سرعت تصمیم بگیرید و هوشمندانه مطابق با استراتژی خود عمل کنید تا بتوانید علاوه خنثی کردن عملیات دشمن، جان سالم نیز به در ببرید. توجه: این پست تنها شامل دیتای بازی است. جهت اجرای بازی بر روی کنسول، تهیه کد فعالسازی الزامی می باشد. دیتای بازی ممکن است در چند کد ریجن مختلف عرضه شده باشد. ریجن دیتای بازی باید با ریجن اکانت شما یکسان باشد. بنابراین، دقت کنید که بازی منطبق با اکانت خود را دریافت نمائید.
[تعداد: 0   میانگین: 0/5]
لینک دانلود حجم فایل
دانلود پارت 001 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 002 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 003 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 004 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 005 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 006 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 007 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 008 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 009 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 010 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 011 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 012 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 013 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 014 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 015 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 016 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 017 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 018 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 019 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 020 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 021 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 022 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 023 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 024 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 025 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 026 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 027 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 028 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 029 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 030 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 031 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 032 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 033 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 034 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 035 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 036 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 037 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 038 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 039 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 040 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 041 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 042 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 043 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 044 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 045 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 046 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 047 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 048 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 049 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 050 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 051 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 052 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 053 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 054 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 055 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 056 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 057 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 058 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 059 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 060 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 061 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 062 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 063 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 064 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 065 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 066 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 067 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 068 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 069 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 070 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 071 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 072 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 073 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 074 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 075 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 076 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 077 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 078 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 079 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 080 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 081 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 082 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 083 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 084 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 085 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 086 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 087 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 088 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 089 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 090 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 091 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 092 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 093 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 094 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 095 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 096 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 097 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 098 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 099 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 100 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 101 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 102 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 103 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 104 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 105 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 106 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 107 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 108 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 109 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 110 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 111 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 112 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 113 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 114 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 115 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 116 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 117 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 118 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 119 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 120 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 121 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 122 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 123 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 124 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 125 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 126 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 127 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 128 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 129 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 130 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 131 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 132 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 133 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 134 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 135 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 136 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 137 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 138 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 139 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 140 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 141 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 142 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 143 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 144 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 145 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 146 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 147 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 148 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 149 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 150 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 151 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 152 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 153 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 154 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 155 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 156 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 157 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 158 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 159 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 160 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 161 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 162 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 163 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 164 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 165 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 166 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 167 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 168 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 169 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 170 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 171 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 172 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 173 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 174 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 175 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 176 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 177 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 178 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 179 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 180 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 181 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 182 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 183 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 184 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 185 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 186 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 187 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 188 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 189 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 190 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 191 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 192 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 193 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 194 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 195 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 196 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 197 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 198 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 199 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 200 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 201 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 202 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 203 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 204 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 205 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 206 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 207 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 208 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 209 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 210 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 211 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 212 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 213 476.84 مگا بایت
دانلود پارت 214 392.06 مگا بایت
آموزش گام به گام نصب بازی بر روی کنسول PS4 * برای نصب بازی دقت کنید که دیتای اصلی و نسخه آپدیت بازی را به صورت جداگانه دانلود کنید و بعد از اکسترکت کردن، آن ها را در یک پوشه قرار داده و سپس، به کنسول منتقل کنید.

پسورد فایل فشرده : bitdownload.ir

برای کپی کلیک کنید پسورد کپی شد، می‌توانید برای خارج کردن از فایل فشرده استفاده کنید
اشتراک در
اطلاع از
1 دیدگاه
قدیمی ترین
جدیدترین بیشترین رأی
Inline Feedbacks
دیدن همه کامنتها
فرزاد
4 سال ها پیش

سلام.مرسی از سایتتون.اپدیت جدیدشو برامون اپلود میکنید رار کنید دانلود کنیم؟
http://gs2.ww.prod.dl.playstation.net/gs2/ppkgo/prod/CUSA02624_00/37/f_c4c12cc2f9e69876bf47e42c149659c84e2e25049f0c124c0e927de67dede6a2/f/EP0002-CUSA02624_00-BLACKOPS3GAME000-A0132-V0100_0.pkg

درخواست دانلود

در صورت نیاز به نرم افزار ، بازی ، یا فایل آموزشی فرم زیر را پر کنید

درخواست دانلود