دانلود PluralSight – Making Your C# Code More Functional Making Your C# Code More Functional یکی از دوره های آموزشی شرکت PluralSight است که هر چیزی را که باید درباره برنامه نویسی شئ گرایی و تابعی با زبان C# بدانید به طور کامل به شما آموزش می دهد. Zoran horvat در این دوره آموزشی، ابتدا […]

دانلود دوره آموزشی Advanced Defensive Programming Techniques

Advanced Defensive Programming Techniques یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره آموزشی با تکنیک های پیشرفته ی برنامه نویسی تدافعی آشنا می شوید.

دانلود دوره آموزشی Advanced Defensive Programming Techniques

Advanced Defensive Programming Techniques یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره آموزشی با تکنیک های پیشرفته ی برنامه نویسی تدافعی آشنا می شوید.