دانلود دوره آموزشی O’Reilly From zero to distributed traces: An OpenTracing From zero to distributed traces: An OpenTracing یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه توزیع ردیابی کارها و نحوه استفاده از آن در توسعه و عملیات برنامه های خود را به شما آموزش می دهد. Bryan Liles، Yuri Shkuro، Won Jun […]