دانلود دوره آموزشی VMware vSphere: Back up and Recover a Deployment

VMware vSphere: Back up and Recover a Deployment یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه پشتیبان گیری و بازگردانی یک استقرار VMware vSphere را از سطح مبتدی تا پیشرفته به شما اموزش می دهد.