B2B Marketing on LinkedIn یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که راهکارهایی برای بازاریابی و کسب کار B2B ارائه می دهد. در واقع در این دوره آموزشی Viveka von Rosen راهکارها و استراتژی های موثری را برای انجام بازاریابی B2B در پلتفرم لینکدین به اشتراک می گذارد. او هم چنین موضوعاتی از قبیل: بازاریابی B2B، استفاده […]