دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Exterior Rendering Strategies with V-Ray and 3ds Max

دانلود دوره ی آموزشی Exterior Rendering Strategies with V-Ray and 3ds Max یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، رندر یک پروژه فضای بیرونی یا Exterior کمی سخت و پیچیده است ، بویژه با توجه به منابع نوری متفاوتی که وجود دارند. با مشاهده این دوره نورپردازی و رندر چنین پروژه هایی را بوسیله ۳Ds Max و Vray یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی ۳ds Max Lighting Fundamentals

۳ds Max Lighting Fundamentals یکی از دوره های آموزشی موسسه PluralSight است که اصول و مبانی نورپردازی سه بعدی در نرم افزار ۳ds Max را بدون تمرکز روی دیگر موتورهای خاص رندرینگ، به شما آموزش می دهد.