دانلود دوره آموزشی Malware Analysis Fundamentals

Malware Analysis Fundamentals یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، توانایی تجزیه و تحلیل malware، به مهارتی لازم برای هر کسی تبدیل شده است. این دوره مهارت های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل درست، سریع و ایمن malware با بررسی ویژگی ها و رفتار آن آموزش می دهد.