دانلود دوره آموزشی WintellectNow Entity Framework Overview and Quick Start Entity Framework Overview and Quick Start یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که یک نمای کلی از مباحث مربوط به انتیتی فریم ورک و استفاد از آن در اپلیکیشن های خود را ارائه می دهد. Tony Sneed در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]

دوره آموزشی WintellectNow Entity Framework in N-Tier Applications Entity Framework in N-Tier Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را لازم است درباره استفاده کارامد از Entity Framework در اپلیکیشن های N-Tire (که برای تست پذیری، مقیاس پذیری و عملکرد طراحی می شوند) بدانید، به شما آموزش می دهد. Tony […]

دوره آموزشی WintellectNow Entity Framework Architecture Entity Framework Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که بررسی دقیقی روی معماری به کار رفته در انتیتی فریم ورک، همراه با استراتژی های خاصی برای بهبود عملکرد جاهایی که تنگنا یا گلوگاه های بالقوه دارد، می پردازد. Tony Sneed در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Code-First Development with Entity Framework Code-First Development with Entity Framework یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را که باید درباره رویکرد “اول کد” (Code First) در برنامه نویسی و توسعه اپلیکیشن های Entity Framework بدانید، به شما آموزش می دهد. رویکرد پیش فرض برای توسعه برنامه […]