دوره آموزشی WintellectNow Developing SharePoint 2013 Applications Developing SharePoint 2013 Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که Developer Site (سایت توسعه دهنده) جدید در شیرپوینت ۲۰۱۳ و قالب های جدید پروژه آن را در ویژوال استودیو ۲۰۱۲ به طور کامل به شما نشان می دهد. Tom Kinser در این دوره آموزشی، موضوعاتی […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Creating Workflows with SharePoint 2013 Creating Workflows with SharePoint 2013 یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که پلت فرم جدید گردش کاری در نرم افزار شیرپوینت (SharePoint 2013) را معرفی کرده و نحوه ایجاد گردش کاری های جدید را با استفاده از آن به شما آموزش می دهد. Tom […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Creating Workflows in SharePoint 2013 using Visual Studio 2012 Creating Workflows in SharePoint 2013 using Visual Studio 2012 یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که در آن Tom Kinser فرایند توسعه گردش کاری در شیرپوینت را با استفاده از SharePoint Designer 2013 و Visual Studio 2012 به شما آموزش […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Creating Remote Event Receivers Creating Remote Event Receivers یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه پشتیبانی برای رسیور های وقایع از راه دور در شیرپوینت (SharePoint 2013) را با استفاده از ویژوال استودیو ۲۰۱۲ به شما آموزش می دهد. در ورژن های قبلی شیرپوینت شما می توانستید رسیور […]