دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Cyber Security Awareness: Social Networking at Work

دانلود دوره ی آموزشی Cyber Security Awareness: Social Networking at Work یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، بسیاری از ما در محیط کار و در شبکه های اجتماعی مربوط به آن فعالیت داریم و اطلاعاتی در آن ها قرار میدهیم. این اطلاعات می توانند از سوی هکرها و خلافکاران آنلاین مورد سواستفاده قرار بگیرند. با مشاهده این دوره با شیوه های مخرب آن ها در این زمینه آشنا می شوید و یاد می گیرید که چطور حملات و فکرهای پلید آن ها را یا در ابتدا از بین ببرید و یا وقتی درگیر آن ها شده اید مدیریت کنید.

دانلود دوره آموزشی Cybersecurity Awareness: Social Networking at Work

Cybersecurity Awareness: Social Networking at Work یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که بیشترین برنامه ها و رسانه های اجتماعی مورد استفاده در شرکت ها را معرفی کرده و خطرات استفاده از آن ها را برای جا به جایی و اشتراک گذاری فایل ها و داده های خود به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Cyber Security Awareness: Phishing and Whaling

Cyber Security Awareness: Phishing and Whaling یکی از دوره های آموزشی موسسه پلورال سایت است که نحوه انجام انواع حملات فیشینگ و والینگ را بررسی کرده و چگونگی محافظت در برابر این حملات را به شما آموزش می دهد.