دانلود دوره آموزشی Microsoft Azure Security – Getting Started

Microsoft Azure Security – Getting Started یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره با سیاست ها ، مبانی و امکانات و ابزارهای برقرار کردن امنیت در Microsoft Azure آشنا شده و استفاده از آن ها را در عمل فرا گیرید.

دانلود دوره آموزشی Implementing Microsoft Azure Networking

Implementing Microsoft Azure Networking یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که پس از آشنا شدن با مبانی شبکه سازی در Microsoft Azure ، بر ساخت و مدیریت شبکه های مجازی ، SDN و اتصال ترکیبی به کلود در مایکروسافت آژور مسلط خواهید شد.

دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Microsoft Azure Virtual Machines – Getting Started

دانلود دوره ی آموزشی Microsoft Azure Virtual Machines – Getting Started یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، در این مجموعه آموزش با امکانات و ابزارهای Microsoft Azure در زمینه ساخت و استفاده از ماشین های مجازی آشنا شده و بر کاربرد آن ها در پروژه های واقعی مسلط می شوید. همچنین پیاده سازی راهکارهای IaaS را بر این پایه به شما یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی دانلود دوره ی آموزشی Microsoft Azure IaaS Monitoring and Management – Getting Started

دانلود دوره ی آموزشی Microsoft Azure IaaS Monitoring and Management – Getting Started یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، پیاده سازی سرویسهای Azure IaaS عمدتا منجر به تولید حجم بزرگی از داده های می شود. در این مجموعه آموزش یاد می گیرید که چطور منابع Azure IaaS را به شکلی دقیق رصد و مدیریت کنید.این کار با استفاده از Azure Monitor and Microsoft Operations Management Suite انجام می شود.