دانلود دوره آموزشی Java EE 8 Microservices

Java EE 8 Microservices یکی از دوره های آموزشی Packt publishing است که نحوه ساخت پایه اپلیکیشن های Cloud Native با میکروسرور ها با استفاده از Java EE 8 را به شما آموزش می دهد.