Windows Performance Toolkit: Worm Analysis یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه آنالیز و شناسایی کرم ها را با استفاده از WPT به شما آموزش می دهد. برخلاف ویروس، کرم می تواند خود را بدون دخالت کاربر منتشر کند. Thomas Pantels در این دوره آموزشی نشان می دهد که چگونه می توان […]

Windows Performance Toolkit: Virus Analysis یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه آنالیز و شناسایی ویروس ها را با استفاده از WPT به شما آموزش می دهد. WPT، ابزارهایی برای تشخیص ویروس ها دارد که توسط آنتی ویروس ها قابل شناسایی نیستند. Thomas Pantels در این دوره آموزشی نشان می دهد که […]

دانلود دوره آموزشی Windows Performance Toolkit: Malware Analysis

دانلود دوره آموزشی Windows Performance Toolkit: Spyware Audio Detection

Windows Performance Toolkit: Spyware Audio Detection یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه شناسایی جاسوس افزارهایی که توسط برنامه های آنتی ویروس و آنتی مالویر کشف نمی شوند را با استفاده از دو ابزار قدرتمند موجود در Windows Performance Toolkit به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Windows Performance Tools: Thread Analysis with Intel VTune Amplifier

Windows Performance Tools: Thread Analysis with Intel VTune Amplifier یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که با مقایسه دو نسخه از اپلیکیشن های نوشته شده به زبان C++، نحوه تجزیه و تحلیل کدهای چند نخی برنامه را با استفاده از ابزار VTune Amplifier اینتل بررسی می کند.

دانلود دوره آموزشی Windows Performance Tools: DeadLock Analysis with Intel VTune Amplifier

Windows Performance Tools: DeadLock Analysis with Intel VTune Amplifier یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه شناسایی و رفع بن بست ها که یکی از رایج ترین دلایل مشکلات در اجرای موازی عملکرد های برنامه های ویندوز می باشد، را با استفاده از ابزار VTune Amplifier اینتل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Windows Performance Tools: Memory Leak Analysis with Intel Inspector

Windows Performance Tools: Memory Leak Analysis with Intel Inspector یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از ابزار Intel Inspector را برای شناسایی و برطرف کردن نشتی حافظه در هر نوع برنامه کاربردی ویندوز خود، به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Windows Performance Toolkit: Spyware Detection

Windows Performance Toolkit: Spyware Detectionیکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که کی لاگرها را معرفی می کند و استفاده از Windows Performance Toolkit برای به دام انداختن آن ها را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Windows Performance Toolkit: CPU Analysis

Windows Performance Toolkit: CPU Analysisبا استفاده از دو ابزار تجزیه و تحلیل عملکرد ویندوز (WPA) و ضبط کننده عملکرد ویندوز (WPR)، مشخصات یک برنامه را شناسایی و یک برنامه تک رشته ای را به نسخه چند رشته ای آن، تبدیل می کند.