Fusion 360: Designing for Plastics یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار Fusion 360 را برای طراحی وسایل از جنس پلاستیکی را به طور کامل و همراه با پروژه عملی به شما آموزش می دهد. Thom Tremblay در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: نحوه ایجاد یک فرم؛ […]

Fusion 360: Designing for Metal یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار Fusion 360 را برای طراحی وسایل و ابزارهای فلزی به طور کامل همراه با پروژه عملی به شما آموزش می دهد. Thom Tremblay در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تنظیم پارامترها؛ متصل کردن اجزاء به […]

Cert Prep: Autodesk Fusion 360 User یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم و موضوعات مهم نرم افزار Autodesk Fusion 360 را آموزش داده و شما را برای قبولی در آزمون Autodesk Fusion 360 User آماده می کند. Thom Tremblay در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایحاد پروژه؛ ایجاد یک طرح […]

دانلود دوره آموزشی Autodesk Inventor: Accelerating Design Using Standards

Autodesk Inventor: Accelerating Design Using Standards یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از نرم افزار Autodesk Inventor را برای استفاده از گروه ابزارهای آن جهت به کار بردن عناصر استاندارد در طراحی مدل های مکانیکی و فلزی خود به شما آموزش می دهد.

دانلود ویدیوی آموزشی Autodesk Inventor Routed Systems: Harness

Autodesk Inventor Routed Systems: Harness یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از مسیرهای اتوماتیک و دستی برای اضافه کردن سیم به اسمبلی مجموعه کابل ها و سیم ها را با استفاده از نرم افزار Autodesk Inventor آموزش می دهد.

دانلود ویدیوی آموزشی Autodesk Inventor Routed Systems: Tubing

Autodesk Inventor Routed Systems: Tubing یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از ابزارهای نرم افزار Autodesk Inventor را برای طراحی اجزاء مختلف لوله ها آموزش می دهد.