دانلود فیلم آموزشی Windows 8 Networking and Security

Windows 8 Networking and Security یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که مباحث شبکه و امنیت در ویندوز ۸ شامل مدل OSI، IPv4 و IPv6، DNS و DHCP را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Windows 7 Networking and Security

Windows 7 Networking and Security یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که مباحث شبکه و امنیت در ویندوز۷ شامل مدل OSI، IPv4 و IPv6، DNS و DHCP را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Windows 7 Enterprise Deployment

Windows 7 Enterprise Deployment یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که مهارت استقرار نسخه سازمانی ویندوز ۷ در محیط سازمان خود را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Troubleshooting Windows 8: Part Two

Troubleshooting Windows 8: Part Two یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که عیب یابی محیط ویندوز ۸ را عمیق تر بررسی می کند و اجرای پیشرفته تر عیب یابی …

دانلود فیلم آموزشی Troubleshooting Windows 8: Part One

Troubleshooting Windows 8: Part One یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه عیب یابی محیط ویندوز ۸ را آموزش می دهد. این دوره، اجرای عیب یابی میتنی بر پاورشل اسکریپت، عیب یابی شبکه، مدیریت از راه دور و …

دانلود فیلم آموزشی Troubleshooting Windows 7

Troubleshooting Windows 7 یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه عیب یابی ویندوز ۷ را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Windows 8

Managing Windows 8 یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که چگونگی کمک به کاربران، بازیابی اطلاعات، نظارت بر عملکرد و شروعی امن در ویندوز ۸ را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Managing Windows 7

Managing Windows 7 یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویژگی ها و ابزارهای ویندوز ۷، مدیریت و استقرار آن را معرفی و بررسی می کند.

دانلود فیلم آموزشی Introduction to Windows 8 for IT

Introduction to Windows 8 for IT یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که ویندوز ۸ را به مدیران فناوری اطلاعات معرفی می کند و موضاعتی درباره فرایند بوت سریع، مدیریت دیسک و فایل سیستم ویندوز ۸ را آموزش می دهد.