Apache Kafka Series – Confluent Schema Registry and REST Proxy یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به آموزش Apache Avro یکی از قدرتمندترین و محبوب ترین مکانسیم سریال سازی داده ها با Apache Kafka می باشد.  رجیستری طرحواره ای سازگار برای Apache Kafka یک روش استاندارد برای ذخیره سازی برنامه های Avro برای […]

Apache Kafka Series – Kafka Cluster Setup and Administration یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به آموزش گام به گام نصب quorum ZooKeeper و Kafka Cluster می پردازد. این دوره برای مدیران سیستم ، معماران و توسعه دهندگان طراحی شده است و دارای خدمات وب آمازون برای محیط ابری ما است که توسط بسیاری از […]

Apache Kafka Series – Kafka Connect Hands-on Learning یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به آموزش یادگیری چارچوب اتصال Apache Kafka با استفاده از Training.Kafka Connect می پردازد. Training.Kafka Connect ابزاری برای داده های مقیاس پذیر و قابل اعتماد بین آپاچی کافکا و سایر سیستم های داده است و هم چنین یک چارچوب مشترک برای […]

AWS Lambda and the Serverless Framework – Hands-On Learning یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به بررسی AWS Lambda و چارچوب Serverless می پردازد. AWS Lambda و چهارچوب بدون سرور بهترین راه برای شروع در دنیای بدون سرور و استقرار توابع AWS Lambda در سرویس های وب آمازون است. ایجاد پس زمینه برای برنامه های […]

دانلود دوره آموزشی Packt Publishing Apache Kafka Series – Kafka Security (SSL SASL Kerberos ACL) Apache Kafka Series – Kafka Security (SSL SASL Kerberos ACL) یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که موضوعات بسیار مهم در زمینه امنیت آپاچی کافکا، مانند تنظیم امنیت کافکا در AWS با رمزنگاری SSL و احراز هویت، […]

دانلود دوره آموزشی Packt Publishing Apache Kafka Series – Learn Apache Kafka for Beginners Apache Kafka Series – Learn Apache Kafka for Beginners یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که موضوعات مهم مربوط به آپاچی کافکا، مانند مفاهیم کلیدی، عملگرها، API ها و ساخت تولید کننده و مصرف کننده های خود را به […]

دانلود دوره آموزشی Packt Publishing Apache Kafka Series – Kafka Streams for Data Processing Apache Kafka Series – Kafka Streams for Data Processing یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که هر چیزی را که باید درباره Kafka Streams API بدانید، همراه با مثال ها و تمرین های عملی و کاربردی به شما […]