What Can Agile Do for You یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد جنبه های کلیدی Agile بحث می کند. در این دوره آموزشی شما با ۴ جنبه کلیدی Agile که شامل: توسعه تکراری و تکاملی باز بودن به تغییر، تجربه گری و بهبود مستمر می باشد، آشنا می شوید. سطح مهارت: مبتدی […]

دانلود دوره آموزشی Lynda Agile Software Development Agile Software Development یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مبانی رویکرد چابک (Agile) را برای افزایش بهره وری و بهبود کیفیت نهایی محصولات نرم افزاری خود به شما آموزش می دهد. این رویکرد، بیانگر تحویل مداوم و بهبود، همکاری و تغییر پذیری محصولات نرم افزاری […]