(Cybersecurity: Methods of Protection (Blue Team Activity یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که در مورد امنیت سایبری و روش های محافظت بحث می کند. تهدیدات و حملات سایبری رایج تر، پیشرفته تر و آسیب رسان تر شده است. در قسمت اول دوره با انواع مختلف حمله سایبری و نحوه اجرا کردن آنها آشنا […]