Intro to Statistics یکی از دوره های آموزشی شرکت Udacity می باشد که در مورد تجزیه و تحلیل، تفسیر و تجسم داده ها بحث می کند. در این دوره آموزشی تکنیک هایی برای تجسم روابط در داده ها و تکنیک های سیستماتیک برای درک روابط با استفاده از ریاضیات و آمار آموزش داده می شود. سطح مهارت: مبتدی […]