دوره آموزشی WintellectNow From the Trenches: Creating and Publishing NuGet Packages From the Trenches: Creating and Publishing NuGet Packages یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه ایجاد بسته NuGet برای کامپوننت های خود جهت استفاده دیگران از کامپوننت های شما در پروژه های خودشان را به شما آموزش می دهد. Scott Peterson […]

دوره آموزشی WintellectNow Developing Custom Visuals for Power BI Developing Custom Visuals for Power BI یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه ساخت یک ویژوال یا تصویر سازی سفارشی از اطلاعات را با استفاده از Microsoft Power BI به طور کامل به شما آموزش می دهد. Scott Peterson در این دوره آموزشی، […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Creating Bots with the Microsoft Bot Framework Part 2 Creating Bots with the Microsoft Bot Framework Part 2 یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه ساخت ربات های سفارشی هوشمند با استفاده از فریم ورک Microsoft Bot را به شما آموزش می دهد. Scott Peterson در این دوره […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Creating Bots with the Microsoft Bot Framework Part 1 Creating Bots with the Microsoft Bot Framework Part 1 یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه ساخت ربات های سفارشی با استفاده از فریم ورک Microsoft Bot را به شما آموزش می دهد. Scott Peterson در این دوره آموزشی، موضوعاتی […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Connecting and Harmonizing Enterprise Services in a Fluid Windows Store Experience Connecting and Harmonizing Enterprise Services in a Fluid Windows Store Experience یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه نوشتن API های جدید و استفاده از آن ها در کنار API های قدیمی را به طور کامل به […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow Building Next-Generation Social Solutions with Yammer Building Next-Generation Social Solutions with Yammer یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه ایجاد و بهبود راه حل های کسب و کار خود را با استفاده از سرویس های اجتماعی سطح سازمانی قدرتمند موجود در یامر (Yammer) به شما عزیزان آموزش می […]

دانلود دوره آموزشی Lynda Developing UWP Apps: 8 Cloud and Connected Services Developing UWP Apps: 8 Cloud and Connected Services یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که ضمن معرفی ذخیره سازی Azure Blob و ذخیره سازی Table، نحوه استفاده از هر یک از طریق UWP را به شما آموزش می دهد. Scott Peterson […]

دانلود دوره آموزشی Lynda Developing UWP Apps: 7 Toasts, Tiles, and Push Notifications Developing UWP Apps: 7 Toasts, Tiles, and Push Notifications یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که یکی از مهمترین بخش های ساخت تجربه کاربری (UX) برای برنامه های UWP، یعنی شناخت Tile ها، Toast ها و Push Notification ها را […]

دانلود دوره آموزشی Lynda Developing UWP Apps: 5 Bindings, Commands, and Converters Developing UWP Apps: 5 Bindings, Commands, and Converters یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مهمترین مهارت برای توسعه برنامه های تحت ویندوز UWP، یعنی اتصال داده ها (Data Binding) را به شما آموزش می دهد. برای نوشتن برنامه های UWP […]