Help Desk Handbook for End Users: PC Basics, Hardware, Operating Systems, and Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه عیب یابی و رفع مشکلات ابتدائی مربوط به کامپیوتر و IT را به شما آموزش می دهد. Scott Jernigan در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: CPU ها؛ RAM و حافظه؛ پورت […]

Help Desk Handbook for End Users: Mobile, Networking, Security, and Troubleshooting یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که به مدیران Help Desk اطلاعاتی را برای کمک به کاربران نهایی جهت رفع مشکلات IT خود در سطح ابتدائی آموزش می دهد. Scott Jernigan در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: تنظیم و پیکربندی دستگاه […]