دانلود دوره آموزشی Creating Bots with the Microsoft Bot Framework, Part 2

Creating Bots with the Microsoft Bot Framework, Part 2 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد bot های سفارشی خود را با استفاده از فریم ورک Microsoft Bot به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Creating Bots with the Microsoft Bot Framework, Part 1

Creating Bots with the Microsoft Bot Framework, Part 1 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه ایجاد bot های سفارشی خود را با استفاده از فریم ورک Microsoft Bot به طور کامل به شما آموزش می دهد.