Audio Techniques for Film, Video, and Multimedia Weekly یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn است که تکنیک ها و ترفند هایی بسیار مهم و جالبی در مورد بهبود کار مدیا که فقط از طریق دهه ها تجربه بدست می آید را به شما آموزش می دهد. Scott Hirsch در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]

دانلود دوره آموزشی Logic Pro X New Features

Logic Pro X New Features یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از قابلیت ها و ویژگی های جدید نرم افزار Logic Pro X را برای آهنگ سازی و تولید موسیقی به شما آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Vocal Production Techniques

Vocal Production Techniques مراحل مهم ضبط صدا را صرف نظر از هر نرم افزار و DAW که استفاده می کنید، نشان می دهد. در این دوره آموزشی تکنیک های ضبط را که هر متخصص صدایی برای طنین دار کردن صداهای پشتیبانی در هر ژانری استفاده می کنند، آموزش داده می شود.

دانلود فیلم آموزشی Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Studio One

Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Studio One هرچیزی را که برای اثربخشی بیشتر صدا و آوای خود باید بدانید را با استفاده از Studio One، آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Pro Tools

Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Pro Tools تکنیک های ویرایش و میکس کردن بیشتر DAW های مشهور را معرفی می کند.

دانلود فیلم آموزشی Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Logic Pro

Vocal Production Techniques: Editing and Mixing in Logic Pro تکنیک های ویرایش و میکس کردن بیشتر DAW های مشهور را معرفی می کند.