دانلود دوره آموزشی Swift 3 Essential Training: Beyond the Basics

Swift 3 Essential Training: Beyond the Basics یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنیک ها و مهارت های برنامه نویسی به زبان سوئیفت را به صورت عملی به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Swift 3 Essential Training: The Basics

Swift 3 Essential Training: The Basics یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره برنامه نویسی با سوئیفت ۳ بدانید، از مفاهیم ابتدایی آن گرفته تا کد نویسی با آن را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود ویدیوی آموزشی Reactive Programming in iOS with RxSwift

Reactive Programming in iOS with RxSwift یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که برنامه نویسی واکنشی را با استفاده از کتابخانه Reactive Extensions (Rx) سوئیفت برای سیستم عامل iOS به طور کامل آموزش می دهد.