Becoming a Thought Leader یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه تبدیل شدن از یک فرد آگاه به شخصی بانفوذ و قدرتمند در سازمان خود را مورد بررسی قرار می دهد. Sara Canaday در این دوره آموزشی، سعی می کند با بررسی ابزارهای کاربردی و تکنیک های حرفه ای به شما نشان […]