دانلود دوره آموزشی Bitcoin & Ripple Course (2 Course Bundle)

Bitcoin & Ripple Course (2 Course Bundle) یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy.com است که این دوره ۲ دوره شامل دوره کوتاه کامل در Ripple – AltCoin Cryptocurrency و نیز دوره ی کوتاه کامل Bitcoin – با دوره های فنی تجزیه و تحلیل.

دانلود دوره آموزشی Options Trading: Easy Passive Earning before buying Stocks

Options Trading: Easy Passive Earning before buying Stocks یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه انجام معاملات سهام در بازار بورس را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Home Improvement Taxes Reduction Course

Home Improvement Taxes Reduction Course یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه مدیریت و کاهش قانونی مالیات های خانگی را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Explosive Penny Stock Basics – Trading Knowledge for Success coupon

Explosive Penny Stock Basics – Trading Knowledge for Success coupon یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه پیگیری و خرید سهام لئامت و مبانی سرمایه گذاری در این سهام را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Credit Repair Wolf

Credit Repair Wolf یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه مدیریت هزینه های خود، استفاده از کارت اعتباری و پرداخت بدهی های کارت اعتباری را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Explosive Investing – Complete Trading Plan Course

Explosive Investing – Complete Trading Plan Course یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه انجام معاملات پر سود در هر زمینه تجاری را به طور کامل به شما آموزش می دهد.

Trading Sky Rocketing Penny Stocks – Complete Investing یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه خرید امن سهام پنی (Penny Stocks) را بدون ریسک و به همراه نحوه بدست آوردن سود این سهام به شما آموزش می دهد. Saad Tariq در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: نحوه گرفتن تماس های تجاری […]