دانلود دوره آموزشی Premiere Pro CC Multi-camera Editing

Premiere Pro CC Multi-camera Editing یکی از دوره های آموزشی موسسه Pluralsight است که نحوه فیلم برداری از یک صحنه با چندیدن دوربین را به طور همزمان نشان داده و ویرایش فیلم های گرفته شده از زوایای مختلف را با استفاده از نرم افزار Premiere Pro CC آموزش می دهد.