دانلود دوره آموزشی Intellezy SharePoint 2016 Site User SharePoint 2016 Site User یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که رابط کاربری و عملکرد نرم افزار شیرپوینت را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Ryan Jesperson در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: کار با کتابخانه های داکیومنت؛ کار با لیست ها […]

دانلود دوره آموزشی Intellezy Office 365 SharePoint Sites Office 365 SharePoint Sites یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که شما را با قابلیت سایت شیرپوینت در آفیس ۳۶۵ آشنا کرده و ساختار، کتابخانه ها، ناوبری، جستجو و غیره آن را به شما نشان می دهد. Ryan Jesperson در این دوره آموزشی، مواردی از […]

Working with InfoPath 2013 in SharePoint یکی از دوره های آموزشی شرکت Intellezy است که نرم افزار Microsoft InfoPath 2013 را که یک ابزار برای ایجاد فرم ها و جمع آوری داده هاست، به شما آموزش می دهد. Ryan Jesperson در این دوره آموزشی، مواردی از جمله: استفاده از InfoPath 2013 در کنار نرم افزار […]