IoT Foundations: Operating System Applications یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مروری فنی روی اجزای اپلیکیشن های اینترنت اشیاء دارد که می تواند در سیستم عامل “برون سپاری” شود. Ryan Hu در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: گردش کار برای ساخت یک برنامه IoT؛ استفاده از سنسورها؛ استفاده از سیگنال مدولاسیون […]

دانلود دوره آموزشی IoT Foundations: Low-Power Wireless Networking

IoT Foundations: Low-Power Wireless Networking یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که تکنولوژی های کلیدی و مبانی شبکه های وایرلس برای اینترنت اشیاء را بررسی می کند.