دانلود فیلم آموزشی SharePoint 2013 Site and Collection Templates

SharePoint 2013 Site and Collection Templates یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نحوه استفاده از سایت های درون ساخت شیرپوینت و مجموعه قالب های آن برای اضافه کردن ویژگی های جدید به سایت شیرپوینت خود را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی SharePoint 2013 Site and Collection Administration

SharePoint 2013 Site and Collection Administration یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که برای مدیران SharePoint طراحی شده است و به آنها نحوه مدیریت سایت و جمع آوری کردن آن برای سازمان خود را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Publishing Sites with SharePoint 2013

Publishing Sites with SharePoint 2013 یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نشان می دهد چگونه به راحتی بدون نیاز به کد نویسی سایت خود را در SharePoint 2013 بنویسید و انتشار دهید.

دانلود فیلم آموزشی Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites

Creating Quick No-Code SharePoint Business Solutions with Composites یکی از فیلم های آموزشی Lynda.com است که نحوه ایجاد راه حل های سریع برای SharePoint Business بدون نیاز به کد نویسی با استفاده از کامپوزیت ها را آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی SQL Server Integration Services

SQL Server Integration Services یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda است که نحوه استخراج، انتقال و بارگذاری داده ها (و ایجاد بسته های ETL) را استفاده از SSIS آموزش می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Installing and Administering Microsoft SQL Server 2014

Installing and Administering Microsoft SQL Server 2014 ، نحوه سرعت بخشیدن به نصب و مدیریت یکی از محبوب ترین پایگاه های داده، SQL Server 2014 را نشان می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases

Developing Microsoft SQL Server 2014 Databases نحوه توسعه پایگاه داده را با استفاده از SQL Server 2014 نشان می دهد.

دانلود فیلم آموزشی Microsoft Business Intelligence Stack Fundamentals

Microsoft Business Intelligence Stack Fundamentals شما را با پشته هوش تجاری مایکروسافت آشنا کرده و نشان میدهد که چگونه میتوانید از آن برای بهبود کسب و کار خود بهره مند شوید..

دانلود فیلم آموزشی Microsoft Business Intelligence Stack in Depth

Microsoft Business Intelligence Stack in Depth یکی از فیلم های آموزشی شرکت Lynda.com است که پشته BI مایکروسافت را به صورت کامل و دقیق آموزش میدهد..