دانلود دوره آموزشی Technics Publications A Foundation For All Things Process: Modeling, Design and Architecture A Foundation For All Things Process: Modeling, Design and Architecture یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که مبانی مدیریت فرایند کسب و کار را در بازه استراتژیک تا تاکتیکی به شما آموزش می دهد. Roger Burlton در […]