دانلود دوره آموزشی Play by Play: Design Sprint – Practical

Play by Play: Design Sprint – Practical یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است که در این دوره، شما یک روش موثر و روشی گام به گام برای رهبری یک فرآیند طراحی با تیم یا مشتریان خود خواهید یاد گرفت.