دانلود دوره آموزشی Evidence Acquisition and Handling

Evidence Acquisition and Handling یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که تکنیک های مورد نیاز برای دستیابی، اعتبارسنجی و حفاظت از شواهد دیجیتال جهت اطمینان از دقت شواهد و سوء استفاده نکردن از آن ها را به شما آموزش می دهد.