دانلود کتاب O’Reilly Building Evolutionary Architectures Building Evolutionary Architectures یکی از کتاب های آموزشی شرکت O’Reilly است که درباره تغییرات مداوم معماری نرم افزار ها و به دنبال آن تغییر ساختار توسعه آن ها می باشد. همانطور که می دانید اکوسیستم توسعه نرم افزار دائما در حال تغییر است و این بدین معناست که جریانی […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Evolutionary Architecture Fundamentals Evolutionary Architecture Fundamentals یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که اصول معماری تکاملی را معرفی می کند – معماری نرم افزاری که از تغییر دائمی پشتیبانی می کند. Patrick Kua، Rebecca Parsons و Neal Ford در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: معرفی معماری تکاملی و […]