دانلود دوره آموزشی WintellectNow Developing an End-to-End Business Solution with SharePoint Developing an End-to-End Business Solution with SharePoint یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که نحوه کار با ابزارهایی همچون SharePoint Designer 2013 را برای ایجاد و پیاده سازی یک راه حل تجاری با استفاده از یک روند کاری سفارشی و رویکرد های […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow – Algorithms and Data Structures: Priority Queue شما به عنوان یک برنامه نویس، روزانه با الگوریتم ها و ساختار داده های زیادی سر و کار دارید. اما چقدر زمان برای فهم و درک عملکرد این الگوریتم ها به خرج می دهید؟ Algorithms and Data Structures: Priority Queue یکی از دوره های […]

دانلود دوره آموزشی WintellectNow – Algorithms and Data Structures: Binary Search Trees Algorithms and Data Structures: Binary Search Trees یکی از دوره های آموزشی شرکت WintellectNow است که هر چیزی را که باید درباره درخت های جستجوی دودویی (BST) و نحوه عملکرد آن بدانید، به طور کامل به شما آموزش می دهد. Razi bin Rais […]