دانلود دوره آموزشی ۲ Fast Data Processing Systems with SMACK stack

Fast Data Processing Systems with SMACK stack یکی از دوره های آموزشی Packt Publishing است که نحوه ساخت پلت فرم های پردازش داده که قابلیت پردازش مشکل ترین داده ها را داشته باشد، با استفاده از SMACK به شما آموزش می دهد.