Learning Object Oriented Programming with C# 7 یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing است که برنامه نویسی شئ گرا به زبان C# را به شما آموزش می دهد. Raihan Taher در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: مفاهیم اصلی برنامه نویسی شئ گرایی؛ ابزارها و تنظیمات محیط؛ انواع مختلف نرم افزار های تست؛ […]