دانلود دوره آموزشی ExtentReports-Stunning HTML Reports for Appium and Selenium

ExtentReports-Stunning HTML Reports for Appium and Selenium یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که نحوه ادغام و یکپارچه سازی ExtentReports را با هر ابزار یا فریم ورک هایی مانند Selenium WebDriver، Appium و Cucumber در جاوا را به شما آموزش می دهد.

دانلود دوره آموزشی Charles: Web Debugging Proxy for Web and Mobile Apps

Charles: Web Debugging Proxy for Web and Mobile Apps یکی از دوره های آموزشی شرکت Udemy است که هر چیزی را که باید درباره چارلز پروکسی که یکی از پروکسی های HTTP می باشد و به توسعه دهندگان اجازه می دهد ترافیک های HTTP و SSL بین سیستم و اینترنت را ببینند، بدانید به شما آموزش می دهد.