MySQL 8 for Administrators یکی از دوره های آموزشی شرکت Packt Publishing می باشد که به بررسی اصول مدیریت MySQL به کمک مثال هایی در MySQL 8 می پردازد. MySQL محبوب ترین پایگاه داده منبع باز جهان است. در این دوره تفاوت های موجود بین نسخه های مختلف MySQL بررسی می شود. این کار با اصول اولیه شروع می شود: […]