دانلود دوره آموزشی Technics Publications Leadership, Value, and Strategy Leadership, Value, and Strategy یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که مهارت های رهبری، ارزش و استراتژی در سازمان را به طور کامل به شما آموزش می دهد. Peter Aiken در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: پیاده سازی تغییرات برای بهبود عملکرد؛ […]

دانلود دوره آموزشی Technics Publications Exorcising the Seven Deadly Data Sins Exorcising the Seven Deadly Data Sins یکی از دوره های آموزشی شرکت Technics Publications است که موانع و مشکلات موجود در مدیریت موثر داده های سازمانی را مورد بررسی قرار داده و نحوه حل آن ها را به شما آموزش می دهد. دشواری اجرای […]