دانلود دوره آموزشی InDesign CC Mastering Productivity

InDesign CC Mastering Productivity یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، یکی از طراحی های بسیار رایج در نرم افزار InDesign CC طراحی جلد کتاب و همچنین قاب کتاب است. در این دوره آموزشی طراحی جلد یک کتاب را از صفر تا صد در نرم افزار این دیزاین سی سی یاد می گیرید.

دانلود دوره آموزشی InDesign CC Designing a Book Cover and Spine

InDesign CC Designing a Book Cover and Spine یکی از دوره های آموزشی شرکت pluralsight.com است، یکی از طراحی های بسیار رایج در نرم افزار InDesign CC طراحی جلد کتاب و همچنین قاب کتاب است. در این دوره آموزشی طراحی جلد یک کتاب را از صفر تا صد در نرم افزار این دیزاین سی سی یاد می گیرید.