دانلود ویدیوی آموزشی Office 365 for Educators

Office 365 for Educators یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که راهنمایی ها و ترفندهای استفاده از آفیس ۳۶۵ را برای محصلان، دانشجویان و اساتید فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از قابلیت های بی شمار آن علاوه بر ایجاد درس های جذاب تر و سازماندهی کارهای دانشجویان، در زمان خود نیز صرفه جویی کنند.

دانلود ویدیوی آموزشی Office 2016 for Educators

Office 2016 for Educators یکی از ویدیوهای آموزشی شرکت Lynda.com است که راهنمایی ها و ترفندهای استفاده از آفیس ۲۰۱۶ را برای محصلان، دانشجویان و اساتید فراهم کرده است تا بتوانند با استفاده از قابلیت های بی شمار آن علاوه بر ایجاد درس های جذاب تر و متنوع تر در زمان خود نیز صرفه جویی کنند.