دانلود دوره آموزشی O’Reilly Meeting hacks Meeting hacks یکی از دوره های آموزشیش شرکت O’Reilly است که تکنیک های های لازم برای شرکت در ملاقات های رسمی را آموزش می دهد. قرار ملاقات در زندگی یک معمار، نقش بسیار ضروری دارد و این دوره برای کسانی طراحی شده است که مجبورند برای اجرای کارشان در […]

دانلود کتاب O’Reilly Building Evolutionary Architectures Building Evolutionary Architectures یکی از کتاب های آموزشی شرکت O’Reilly است که درباره تغییرات مداوم معماری نرم افزار ها و به دنبال آن تغییر ساختار توسعه آن ها می باشد. همانطور که می دانید اکوسیستم توسعه نرم افزار دائما در حال تغییر است و این بدین معناست که جریانی […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Evolutionary Architecture Fundamentals Evolutionary Architecture Fundamentals یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که اصول معماری تکاملی را معرفی می کند – معماری نرم افزاری که از تغییر دائمی پشتیبانی می کند. Patrick Kua، Rebecca Parsons و Neal Ford در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: معرفی معماری تکاملی و […]