دانلود دوره آموزشی Lynda SSCP Cert Prep: The Basics SSCP Cert Prep: The Basics یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مبانی اصلی آزمون مهم SSCP را که برای هر متخصص IT Security واجب است، به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: شغل های امنیت اطلاعات؛ مزایای دریافت […]

CISM Cert Prep: 4 Information Security Incident Management یکی از دوره های آموزشی شرکت LinkedIn می باشد که در مورد بخش چهارم آزمون CISM Cert Prep (مدیریت حادثه امنیت اطلاعات) بحث می کند. حتی بهترین کنترل های امنیتی محفوظ از خطا و شکست نیستند و به همین دلیل متخصصان امنیتی نیاز به برنامه مدیریت حوادث جامع دارند. […]

Data Visualization in R with ggplot2 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که نحوه استفاده از ggplot2 را برای بصری سازی داده ها و اطلاعات بدست آمده توسط زبان برنامه نویسی R، به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ساخت تصویر سازی؛ اعمال هندسه های مختلف […]

CySA+ Cert Prep: 5 Identity and Access Management یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که پنجمین سری از آموزش های CySA+ Cert Prep می باشد و موضوعات و مباحث اصلی مربوط به بخش هویت و مدیریت دسترسی را در این آزمون به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی […]

CySA+ Cert Prep: 4 Security Governance یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که چهارمین سری از آموزش های CySA+ Cert Prep می باشد و موضوعات و مباحث اصلی مربوط به بخش حاکمیت امنیت را در این آزمون به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: حاکمیت امینت؛ […]

CySA+ Cert Prep: 3 Cyber Incident Response یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که سومین سری از آموزش های CySA+ Cert Prep می باشد و موضوعات و مباحث اصلی مربوط به بخش پاسخ حوادث سایبری را در این آزمون به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: […]

CySA+ Cert Prep: 2 Vulnerability Management یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که دومین سری از آموزش های CySA+ Cert Prep می باشد و موضوعات و مباحث اصلی مربوط به بخش مدیریت نقاط آسیب پذیر در این آزمون را به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: […]

CISSP Cert Prep: 4 Communication and Network Security 2018 یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مباحث چهارمین دامنه آزمون CISSP، یعنی ارتباطات و امنیت شبکه را به شما آموزش می دهد. Mike Chapple در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: چگونگی مدیریت آدرس دهی IP؛ پروتکل های چند لایه ای؛ VPN ها […]

دانلود دوره آموزشی Lynda CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 6 Cryptography CompTIA Security+ (SY0-501) Cert Prep: 6 Cryptography یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که هر چیزی را که باید درباره موضوعات و مباحث اصلی و مهم آزمون Security+ و نحوه قبولی در آن را بدانید، به طور کامل به شما آموزش می […]