دانلود دوره آموزشی Change and Motion: Calculus Made Clear, 2nd Edition

۳۰ Change and Motion: Calculus Made Clear, 2nd Edition یکی از دوره های آموزشی The Great Courses است که هر چیزی را که باید درباره محاسبه و تأثیر آن روی تغییر و تحولات جهان بدانید به شما آموزش می دهد.