CISA Cert Prep: 3 Information Technology Life Cycle for IS Auditors یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم چرخه حیات فناوری اطلاعات برای حسابرسی های IS را آموزش داده و شما را برای آزمون CISA آماده می کند. Michael Lester به همراه کمپانی Human Element LLC در این دوره آموزشی، موضوعاتی از […]

دانلود دوره آموزشی Lynda CISA Cert Prep: 2 Information Technology Governance and Management for IS Auditors CISA Cert Prep: 2 Information Technology Governance and Management for IS Auditors یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم حاکمیت فناوری اطلاعات (IT governance) و مدیریت آن را به شما و به ویژه کسانی که متقاضی […]

دانلود دوره آموزشی CISA Cert Prep: 1 Auditing Information Systems for IS Auditors

CISA Cert Prep: 1 Auditing Information Systems for IS Auditors یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که مفاهیم تحت پوشش فرایند دامنه سیستم های اطلاعات حسابرسی را آموزش داده و شما را برای آزمون CISA آماده می کند.