دانلود دوره آموزشی O’Reilly Using Split Tests to Understand Users Using Split Tests to Understand Users یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که نحوه استفاده از تست های اسپلیت (Split Tests) را برای فهمیدن اینکه تغییرات محصولات چه تأثیری بر روی کاربران داشته است را به شما آموزش می دهد. Matthew Edgar در […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Using Goals to Understand Users Using Goals to Understand Users یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که تکنیک های پیشرفته ای برای استفاده از سیستم های تجزیه و تحلیل کاربران مانند Google Analytics را جهت درک کاربران و بهبود سیستم و کالای خود به شما آموزش می دهد. Matthew […]

دانلود دوره آموزشی O’Reilly Using Events to Understand Users Using Events to Understand Users یکی از دوره های آموزشی شرکت O’Reilly است که توضیح می دهد که چگونه مدیران محصول، طراحان و متخصصان UX موفق به استفاده از ابزار تحلیلی به نام ردیابی رویداد می شوند تا بتوانند رفتار کاربران را بهتر درک کنند. Matthew […]