Building an Integrated Online Marketing Plan یکی از دوره های آموزشی شرکت Lynda.com است که چگونگی ایجاد یک برنامه بازاریابی آنلاین یکپارچه برای سازمان خود را به شما آموزش می دهد. Matt Bailey در این دوره آموزشی، موضوعاتی از جمله: ایجاد بیانیه ای ارزشمند؛ شناسایی مشتریان خود؛ اندازه گیری طول عمر و وفاداری؛ جستجو وتحقیق […]